หน้าแรก>บูมลิฟท์

Boom lift

บูมลิฟท์ขนาดเล็ก กะทัดรัดและใช้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานในสวนผลไม้

Boom lift image
Boom lift/ Small and handy boom lift most suitable for use in fruits orchards

User's comments

Safety precautions

  • โปรดอ่านและทําความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือ ก่อนที่จะใช้งาน
  • หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังในคู่มือการใช้งาน อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
    ได้รับบาดเจ็บและ / หรือเครื่องชำรุดเสียหาย
  • ฝึกใช้เครื่องในบริเวณที่ราบ ไม่มีสิ่งกีดขวางก่อนที่จะใช้งานจริง
Return to top